Anticipated regret

Wanneer mensen keuzes maken, voorspellen ze in hun hoofd wat de uitkomsten zullen zijn wanneer ze actie ondernemen Ze voorspellen ook hoe ze zich zouden voelen bij een bepaalde uitkomst. Als mensen voorspellen dat een bepaalde uitkomst onvoldoende zou zijn, krijgen ze...

IKEA effect

Mensen waarderen een product meer als ze een rol hebben gespeeld in het creatie-proces “Het IKEA effect creëert een sterkere band tussen gebruiker en product. De moeite die mensen erin steken om het product te maken, zal omvormen tot liefde voor dat product. De...

Affect heuristiek

De emotie van een individu kan onbewust invloed hebben op hun beslissingen. Affect HeuristicOnderzoek vertelt ons dat mensen in een positieve mindset een grotere kans hebben om potentiele risico’s lager in te schatten, and zijn daarom eerder te overtuigen om...